Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 23

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 28

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 34

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 38

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 49

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 58

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 62

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 71

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 81

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/r/e/u40053/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/utils/validation.php on line 40
Real-Bau Sk s.r.o. - Najčastejšie otázky

FAQ

Najčastejšie otázky

 

1. V rámci vašich prác neodchádza k zatečeniu do bytov posledného podlažia? Napríklad pri kotvení krovu?

Každá kotva, respektíve otvor kotvenia priemer 10 mm do strešného plášťa je ihneď po osadení kotvy zaliaty strešným tesniacim tmelom, takže v rámci prác nedochádza k zatekaniu do bytov posledného podlažia.

2. Strešné vpuste na našej streche sú postupným natavovaním nových a nových lepeniek zúžené a majú priemer iba niekoľko centimetrov. Často dochádza k zatekaniu práve v miestach okolo vpusti. Čo s týmto problémom robíte?

Medzistrešné zberné žľaby napájame priamo do pôvodných dažďových vpustí, ktoré majú prierez 100 mm. Naši pracovníci vždy vyrežú zúžené otvory spôsobené viacnásobnými opravami vpustí až na pôvodný prierez vpuste t.j. 100 mm a do takto pripraveného otvoru vkladáme v plnom priereze titanzinkové rúry – predlžené minimálnej dĺžky 2000 mm. Čiže nová vpusť prechádza až pod strop posledného podlažia a tým odbúra problém zatekania okolo strešných vpustí.

3. Sú vaše strechy bezpečné aj pri silných víchriciach? Nemôžu sa poškodiť?

Konštrukcie našich striech sú kotvené do nosných časti strešných plášťov v súlade so statickým projektom kotvenia. Pred realizáciou kotvenia krovu sa na každej streche robia trhové skúšky kotvenia zástupcami spoločnosti Fischer certifikovaným prístrojom Hydrajaws. O skúškach sa vyhotovuje písomný protokol z kontrolného merania výťažných síl. Každý krov našej konštrukcie je kotvený minimálne v troch miestach. Doposiaľ všetky trhové skúšky absolútne vyhovovali v porovnaní s projektom s veľkou rezervou 80 až 100%-tnou. Konštrukcie našich striech sú de facko uzatvorené (mimo vetrania medzi priestoru vetracími mriežkami – tie sú kryté šikmými lamelami), čiže nemôže prísť pri víchriciach k podfúknutiu strechy.

4. Nie je počuť pri veternom počasí vibrovanie krytiny, dážď, krupobitie?

Práve z dôvodu, aby boli naše krytiny nehlučné pri silných dažďoch, vetroch, poružívame krytinu z nedelených pásov hrúbky až 0,7 mm. Pri tejto hrúbke krytiny nespôsobuje silný vietor rezonanciu. Pod krytinou je tlmiacha vložka, záklp z dosák a pôvodný strešný plášť, ktoré dostatočne tlmia hlup zo silných dažďov. Táto hrúbka krytiny je odolná aj voči krupobitiu.

5. Nemôže prísť k zatečeniu ani pri silných vetrom hnaných dažďoch?

Naše krytiny sú z hladkých nedelených pásov (zvitkov) spájaných strojne na dvojitú stojatú drážku (tzv. dovojitý falc.). Tým sú absolútne bezpečné aj pri vetrom hraných dažďoch.

6. Keďže nosná konštrukcia vašich striech je z dreveného krovu a záklopu, je prístup vzduchu alebo prevetrania k týmto konštrukciám, aby po rokoch neskrehli?

Konštrukcie medzipriestoru sú prevetrávané po celom obvode nadstavby vetracími mriežkami 150x150 mm prekrytými lamelami a sieťkou v osovej vzdialenosti 1000 mm. V najvyššom bode konštrukcie po obdobe budovy sú plynule prevetrávané cez kryciu lištu krytiny. Čiže drevená konštrukcia je prevetrávaná po celom obvode. Na požiadanie zákazníkov robíme kontrolné otvory, cez ktoré je možné medzipriestor kontrolovať priebežne. Rezivo je ošetrené proti hnilobe, škodcom a plesniam dvojnásobným nástrekom AKOLIT BAQ.

7. Je možné vaše strechy aj dodatočne zatepliť?

Samozrejme naše krytiny sa v prípade prísnejších predpisov tepelno-technických noriem a tým nutnosti zväčšiť hrúbku tepelnej izolácie dajú dodatočne odfalcovať na viacerých miestach a medzipriestor zatepliť fúkanou tepelnou izoláciou, napr. z minerálnej vlny. Po zateplení sa krytina zafalcuje v otvorených miestach naspäť bez poškodenia.

8. Sú vaše strechy pochôdzne?

Naše strechy sú pochôdzne v každom ročnom období. Pri chôdzi nehrozí poškodenie krytiny. Na našich strechách je možnosť vybudovania solárnych panelov k ohrevu teplej úžitkovej vody TÚV, satelitných zariadení. V prípade poruchy týchto zariadení je veľmi ľahká a bezpečná prístupnosť k ich opravám a údržbe. V prípade zateplenia fasád bytových domov zo závesných lávok je bezpečné uložiť závažia týchto lávok na naše krytiny.

9. Ak by náš bytový dom v priebehu niekoľkých rokov zatepľoval fasádu, ako sa prekryje toto zateplenie strechy?

V prípade budúceho zateplenia bytového domu vysúvame okapnicu predkrytia nadstavby atiky podľa potreby 120-150 mm pred pôvodnú fasádu.

10. Dochádza na spodnej strane pozinkovanej krytiny ku kondenzu vodných pár?

Už v odpovedi na otázku č. 6 je uvedené, že medzipriestor medzi pôvodnou strechou a našou nadstavbou je dokonale odvetraný. Každých 1000 mm od seba v pozdĺžnom smere bytového domu sú v nadstavbe atiky po oboch stranách osadené odvetrávacie mriežky s rozmerom 150x150 mm, čiže každý pás pozinkovanej krytiny je v priečnom smere bytového domu odvetraný z oboch strán. O skutočnosti že pod krytinou nevzniká kondenz svedčí aj foto (viď nižšie) Kontrola stavu pozinkovanej krytiny a doteplenia medzistrešia po 15-tich rokoch na ulici Hodonínskej 1527 v Holíči, kde je jasne vidno, že po 15-tich rokoch užívania strechy je pozinkovaná krytina zo spodnej strany ako nová, dovezená z výroby.

 


 

Kontrola stavu pozinkovanej krytiny a doteplenia medzistrešia po 15 rokoch (ulica Hodonínska, Holíč)

 

Stav pozinkovanej krytiny po 15-tich rokoch

Stav pozinkovanej krytiny po 10-tich rokoch

 

Otváranie krytiny bez jej poškodenia (odfalcovania)

Otváranie krytiny bez jej poškodenia (odfalcovania)

 

Stav pozinkovanej krytiny zo spodnej strany

Stav pozinkovanej krytiny zo spodnej strany

 

Stav tepelnej izolácie doteplenia medzistrešia

Stav tepelnej izolácie doteplenia medzistrešia

REAL-BAU SK, s.r.o.

Svinná 440

913 24 Svinná

Telefón: 0914 333 534

E-mail: info@realbau.sk

E-mail: real.bauskkopecky@gmail.com

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Kontaktujte nás

  • Na základe telefonického kontaktu sa strecha fyzicky zameria a ocení.
  • Cenovú ponuku vypracujeme bezplatne do 7 dní.
  • Možnosť platby za hotové dielo formou mesačných splátok s úrokom 2,7 % p.a. (bez záložných práv na byty).